ประกาศและวิธีใช้งาน

ข้อตกลง

 • ห้ามเผยแพร่โปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ที่เป็นโปรแกรมของไมโครซอฟท์
 • ห้ามเผยแพร่หมายเลขผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้
 • โปรแกรมในโซน Opensource Software & Freeware สามารถเผยแพร่ได้

สำหรับบุคลากร

 • สำหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มี PSU Passport และยังคงสถานภาพบุคลากรเท่านั้น
 • เข้าระบบด้วย PSU Passport  (ไม่ต้องใส่ @psu.ac.th ต่อท้าย)
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน ให้แจ้ง IP address ช่วงที่ใช้งานอยู่มา เพื่อให้สามารถ Activate โปรแกรมดังต่อไปนี้ Windows Vista 7 8 8.1 10 2008 2008R2 2012 2012R2 Office 2010 2013 2016  Visio 2010 20132016 และ Project 2010 2013 2016 ได้โดย KMS Server ของมหาวิทยาลัย
 • เครื่องของบุคลากรที่ใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกวัน หรือเป็นประจำ สามารถแจ้ง IP Address มาเพื่อใช้การ Activate ผ่าน KMS Server ของมหาวิทยาลัยได้ โดยโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ Windows Vista/7/8/8.1Windows 10 EducationWindows 10 ProfessionalWindows 10 Enterprise 2015 LTSB, Office 2010/2013/2016, Visio 2010/2013/2016, Project 2010/2013/2016
 • สำหรับบุคลากรเมื่อติดตั้ง Windows 7 8 8.1 10 หรือโปรแกรมอื่นๆ สามารถรับ CD-Key ได้ที่ CD-Key Request
 • ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 • ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • บุคลากรที่ต้องการใช้ Office365 สามารถสมัครใช้งานได้ที่ passport.psu.ac.th
  สามารถใช้ Office365 แทน Office 2013 หรือ  Office 2016 ได้แล้ว
 • สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ที่ไม่ปรากฏหมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือไม่ปรากฏลิงค์สำหรับดาวน์โหลดในเว็บไซต์นี้ สามารถเรียกดูได้ใน Microsoft Azure เช่น Visual Studio 2015 Project Professional 2016 Visio Professional 2016
 • Visio 2016 และ Project 2016 บน Microsoft Azure ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับ Office 2016 ได้!! สามารถติดตั้งร่วมกับ Office365 ได้เท่านั้น
 • สามารถใช้ username ของ Office365 เข้า Microsoft Azure เพื่อดาวน์โหลดซอฟแวร์เพิ่มเติมได้

สำหรับนักศึกษา

 • สำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ e-mail ของ Office365 (@email.psu.ac.th) แล้วเท่านั้น
 • คลิกที่ Microsoft Azure
 • เลือก Download Software พร้อมทั้งจดหมายเลขผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ Microsoft Azure
 • หากต้องการดาวน์โหลด Windows 10 จากที่นี่เมื่อติดตั้งต้องเลือกเป็นรุ่น Education มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ได้
  บน Microsoft Azure “ไม่มี” ชุดโปรแกรมสำนักงาน Office 2007  Office 2010  Office 2013  Office 2016
 • ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 • สำหรับนักศึกษาสามารถใช้ Office365 แทน Office 2013 หรือ Office 2016 ได้แล้ว!
 • บน Microsoft Azure มี Visio Professional 2019 และ Project Professional 2019