คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Q: นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิประโยชน์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching หรือไม่?

A:ไม่ สิทธิประโยชน์นี้จะมีเฉพาะคณะหรือภาควิชาในด้าน STEM เท่านั้น ตรวจสอบคณะหรือภาควิชาที่จัดอยู่ในด้าน STEM ได้ที่ http://azureforeducation.microsoft.com/institutions/STEM

* แต่ ณ ขณะนี้ (พฤษภาคม 2562) ยังเปิดให้ใช้ได้ทุกคณะและทุกภาควิชา

Q: สามารถติดตั้งซอฟท์แวร์เหล่านี้ในจุดบริการคอมพิวเตอร์ของสถาบันได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ แต่ซอฟท์แวร์ดังกล่าวสามารถติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภาคปฏิบัติของแต่ละภาควิชาได้

** นักศึกษาที่ได้รับซอฟท์แวร์จากสิทธิประโยชน์นี้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อใช้งานได้

Q: นำซอฟท์แวร์หรือ Product Key จาก Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ไปให้คนอื่นได้หรือไม่?

A: ไม่ได้

*** ของใครของมัน

Q: ศิษย์เก่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ด้วยหรือไม่?

A: ไม่ได้

**** ให้จด Product Key ไว้เมื่อเรียนจบแล้วจะไม่สามารถดาวน์โหลด และไม่สามารถเข้ามาดูได้อีก

Q: เข้าใช้งานที่ไหน

A: Microsoft Azure Dev

***** ลิงค์ตรง https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

อื่น ๆ

https://azureforeducation.microsoft.com/institutions/faq