Microsoft Azure

Microsoft Azure

Microsoft Azure พร้อมให้ใช้งานแล้วสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ พร้อมหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้แล้ว

  • สามารถเข้าได้ใช้งานได้ที่ Microsoft Azure
  • คลิก Sign In แล้วเข้าระบบด้วย Email (Office365) ที่ลงท้ายด้วย @email.psu.ac.th จะถูก redirect ไปที่หน้าดาวน์โหลด
  • สำหรับนักศึกษาใช้เป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th และ Password คือ Password ของ PSU Passport
  • สำหรับบุคลากรจำเป็นต้องสมัครเมล์ของ Office365 ที่เป็น @email.psu.ac.th ก่อนสมัครได้ที่ passport.psu.ac.th
Sign In
Education 
Downloadd Software
Download Software
  • สามารถโหลด Windows 10 Education จากที่นี่แล้วไปกดดูคีย์ที่ Microsoft Azure ได้
  • หากต้องการใช้ Visio 2016/2019 หรือ Project 2016/2019 ต้องลงคู่กับ Office365 เท่านั้น

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]