Microsoft Azure

Microsoft Azure

Microsoft Azure พร้อมให้ใช้งานแล้วสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ พร้อมหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้แล้ว

  • สามารถเข้าได้ใช้งานได้ที่ MICROSOFT AZURE
  • คลิก Sign In แล้วเข้าระบบด้วย Email @email.psu.ac.th จะถูก redirect ไปที่หน้าดาวน์โหลด หากไม่ redirect สามารถเข้าได้ที่ Education Hub
  • สำหรับนักศึกษาใช้เป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th และ Password คือ Password ของ PSU Passport
  • สำหรับบุคลากรจำเป็นต้องสมัครเมล์ @email.psu.ac.th ก่อน สมัครได้ที่ passport.psu.ac.th
Sign In
Sign In
Accept terms
Downloadd Software
Download Software
  • สามารถโหลด Windows 10 Education จากที่นี่แล้วไปกดดูคีย์ที่ Microsoft Azure ได้
  • หากต้องการใช้ Visio 2016/2019 หรือ Project 2016/2019 ต้องลงคู่กับ Office365 เท่านั้น
[Total: 1    Average: 5/5]