ประกาศและวิธีใช้งาน

ข้อตกลง

 • ห้ามเผยแพร่โปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ที่เป็นโปรแกรมของไมโครซอฟท์
 • ห้ามเผยแพร่หมายเลขผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้
 • โปรแกรมในโซน Opensource Software & Freeware สามารถเผยแพร่ได้

สำหรับบุคลากร

 • สำหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มี PSU Passport และยังคงสถานภาพบุคลากรเท่านั้น
 • เข้าระบบด้วย PSU Passport  (ไม่ต้องใส่ @psu.ac.th ต่อท้าย)
 • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน ให้แจ้ง IP address ช่วงที่ใช้งานอยู่มา เพื่อให้สามารถ Activate โปรแกรมดังต่อไปนี้ Windows 8 8.1 10 2008 2008R2 2012 2012R2 2019 Office 2010 2013 2016  Visio 2010 2013 2016 และ Project 2010 2013 2016 ได้โดย KMS Server ของมหาวิทยาลัย
 • เครื่องของบุคลากรที่ใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกวัน หรือเป็นประจำ สามารถแจ้ง IP Address มาเพื่อใช้การ Activate ผ่าน KMS Server ของมหาวิทยาลัยได้ โดยโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ Windows Vista/7/8/8.1, Windows 10 Education, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Office 2010/2013/2016, Visio 2010/2013/2016, Project 2010/2013/2016
 • สำหรับบุคลากรเมื่อติดตั้ง Windows 7 8 8.1 10 หรือโปรแกรมอื่นๆ สามารถรับ CD-Key ได้ที่ CD-Key Request
 • ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Mail to: support@cc.psu.ac.th)
 • ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์ได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • บุคลากรที่ต้องการใช้ Microsoft 365 สามารถสมัครใช้งานได้ที่ passport.psu.ac.th
 • สามารถใช้ Microsoft 365 แทน Office 2013 หรือ  Office 2016 ได้แล้ว
 • สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ที่ไม่ปรากฏหมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือไม่ปรากฏลิงค์สำหรับดาวน์โหลดในเว็บไซต์นี้ สามารถเรียกดูได้ใน Microsoft Azure เช่น Visual Studio 2015 Project Professional 2016 Visio Professional 2016 Visio 2016 และ Project 2016 บน Microsoft Azure ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับ Office 2016 ได้!! สามารถติดตั้งร่วมกับ Microsoft 365 เท่านั้น
 • สามารถใช้ username ของ Microsoft 365 เข้า Microsoft Azure เพื่อดาวน์โหลดซอฟแวร์เพิ่มเติมได้

สำหรับนักศึกษา

 • สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ e-mail ของ Microsoft 365 แล้วเท่านั้น
 • คลิกที่ Microsoft Azure
 • เลือก Download Software พร้อมทั้งจดหมายเลขผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ Microsoft Azure
 • หากต้องการดาวน์โหลด Windows 10 จากที่นี่เมื่อติดตั้งต้องเลือกเป็นรุ่น Education มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ได้
 • บน Microsoft Azure “ไม่มี” ชุดโปรแกรมสำนักงาน Office 2007  Office 2010  Office 2013  Office 2016
 • ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Mail to: support@cc.psu.ac.th)
 • สำหรับนักศึกษาสามารถใช้ Microsoft 365 แทน Office 2013 หรือ Office 2016
 • บน Microsoft Azure มี Visio Professional 2019 และ Project Professional 2019
Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 3.2]