ประกาศและวิธีใช้งาน

Post Views: 17,253 ข้อตกลง ห้ามเผยแพร่โปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ที่เป็นโปรแกรมของไมโครซอฟท์ ห้ามเผยแพร่หมายเลขผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ โปรแกรมในโซน Opensource Software & Freeware สามารถเผยแพร่ได้ สำหรับบุคลากร สำหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มี PSU Passport และยังคงสถานภาพบุคลากรเท่านั้น เข้าระบบด้วย PSU Passport  (ไม่ต้องใส่ @psu.ac.th ต่อท้าย) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน ให้แจ้ง IP address ช่วงที่ใช้งานอยู่มา เพื่อให้สามารถ Activate โปรแกรมดังต่อไปนี้ Windows […]

Microsoft Azure

Microsoft Azure

Post Views: 20,381 Microsoft Azure พร้อมให้ใช้งานแล้วสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ พร้อมหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้แล้ว สามารถเข้าได้ใช้งานได้ที่ Microsoft Azure คลิก Sign In แล้วเข้าระบบด้วย Email (Office365) ที่ลงท้ายด้วย @email.psu.ac.th จะถูก redirect ไปที่หน้าดาวน์โหลด สำหรับนักศึกษาใช้เป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th และ Password คือ Password ของ PSU Passport สำหรับบุคลากรจำเป็นต้องสมัครเมล์ของ Office365 ที่เป็น @email.psu.ac.th ก่อนสมัครได้ที่ […]

Adobe Software Download

Post Views: 7,125 สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินซื้อลิขสิทธิ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PSUDIIS/photos/a.120265308028288/3267989059922548/ 1. Dimension Windows MAC 2. Character Animator Windows MAC 3. Bridge Windows MAC 4. Audition Windows MAC 5. Animate Windows MAC 6. After Effect Windows MAC 7. Acrobat DC […]