ประกาศและวิธีใช้งาน

Post Views: 13,065 ข้อตกลง ห้ามเผยแพร่โปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ที่เป็นโปรแกรมของไมโครซอฟท์ ห้ามเผยแพร่หมายเลขผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ โปรแกรมในโซน Opensource Software & Freeware สามารถเผยแพร่ได้ สำหรับบุคลากร สำหรับ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มี PSU Passport และยังคงสถานภาพบุคลากรเท่านั้น เข้าระบบด้วย PSU Passport  (ไม่ต้องใส่ @psu.ac.th ต่อท้าย) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน ให้แจ้ง IP address ช่วงที่ใช้งานอยู่มา เพื่อให้สามารถ Activate โปรแกรมดังต่อไปนี้ Windows […]

Adobe Software Download

Post Views: 2,793 สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินซื้อลิขสิทธิ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น 1. Dimension Windows MAC 2. Character Animator Windows MAC 3. Bridge Windows MAC 4. Audition Windows MAC 5. Animate Windows MAC 6. After Effect Windows MAC 7. Acrobat DC Windows MAC […]

Microsoft Azure

Microsoft Azure

Post Views: 11,155 Microsoft Azure พร้อมให้ใช้งานแล้วสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ พร้อมหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้แล้ว สามารถเข้าได้ใช้งานได้ที่ Microsoft Azure คลิก Sign In แล้วเข้าระบบด้วย Email (Office365) ที่ลงท้ายด้วย @email.psu.ac.th จะถูก redirect ไปที่หน้าดาวน์โหลด สำหรับนักศึกษาใช้เป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th และ Password คือ Password ของ PSU Passport สำหรับบุคลากรจำเป็นต้องสมัครเมล์ของ Office365 ที่เป็น @email.psu.ac.th ก่อนสมัครได้ที่ […]